Parishes

Pomeroy

Sacred Heart

Parish Priest: Fr Sunday Ikpe and Fr Ikemerika Azubuike (Assistant Priest)

Tel: 034 – 662 – 1019

E-mail: Fr Sunday: sunbikpe@yahoo.com

E-mail: Fr Ikemerika: mackzubes7712@yahoo.com

Outstations: Mazabeko, Mngeni, Nocomboshe, Cwaka, Mzweni, Matshematshe, Ndanyana, Mumbe, Mbindolo. Gxobanyawo.